Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

CosyTravel

A. BRIEF & KPI

Brief của khách hàng: Tăng nhận diện thương hiệu, Tăng doanh thu thị trường từ Hà Nội đến Đà Nẵng

KPIs chính:

 • Facebook Ads
  • 60.000 Reachs
  • 300 Comments
  • 9.000 Engagements

Thời gian thực hiện: 16/06/2021 – 16/09/2021

B. THỰC TRẠNG – THÁCH THỨC

1. Chưa có website, page

B. GIẢI PHÁP – KẾT QUẢ

1. Giải pháp

Với tình hình thực trạng và yêu cầu của Aroi Dersert Cafe, GCO ADS đã thực hiện các giải pháp sau:

 • Thiết kế Website chuyên nghiệp
 • Quảng cáo Facebook

2. Kết quả

 • Đạt 130% KPI so với dự kiến
 • Tăng độ phủ thương hiệu lên 40%

WEBSITE:

https://cosytravelvn.com

Trả lời

Chat với chúng tôi