Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

HỌC AFFILIATE

A. THỰC TRẠNG – THÁCH THỨC

  • Chưa có Website

B. GIẢI PHÁP

  • Thiết kế Website
  • Sử dụng từ khoá có tỉ lệ chuyển đổi(CTR) cao
  • Nội dung quảng cáo hấp dẫn và thu hút.
  • Title đánh mạnh vào từ khóa yêu cầu
  • Tối ưu trang đích đạt diểm chất lượng cao
  • Nội dung hiển thị thể hiện rõ địa chỉ.

WEBSITE:

Trả lời

Chat với chúng tôi