Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

VCD GROUP

A. BRIEF & KPI

Brief của khách hàng: Tăng nhận diện thương hiệu, Tăng doanh thu

KPIs chính:

 • 5000 đ/CPC
 • 15% CTR

Thời gian thực hiện: 01/03/2018 – 30/04/2018

B. THỰC TRẠNG – THÁCH THỨC

1. Website

 • Chưa có Website

B. GIẢI PHÁP – KẾT QUẢ

1. Giải pháp

Với tình hình thực trạng và yêu cầu của khách hàng, ĐÀ NẴNG DIGITAL đã thực hiện các giải pháp sau:

 • Thiết kế Website
 • Sử dụng từ khoá có tỉ lệ chuyển đổi(CTR) cao
 • Nội dung quảng cáo hấp dẫn và thu hút.
 • Title đánh mạnh vào chương trình giảm giá.
 • Tối ưu trang đích đạt diểm chất lượng cao
 • Nội dung hiển thị thể hiện rõ địa chỉ.

2. Kết quả

 • Giá CPC trung bình 3,280 ₫ ,vượt KPI 130%
 • Tỉ lệ chuyển đổi của khách hàng tăng 20%

WEBSITE:

Trả lời

Chat với chúng tôi